NB wet

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) onderuit!

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 29 mei 2019 bepaald dat het PAS (Programma Aanpak Stikstof) niet als basis mag worden gebruikt voor toestemming voor activiteiten die extra stikstof veroorzaken.

Nu nog een Nb-vergunning aanvragen?

Op 9 september 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel van de PAS behandeld. Hoe de PAS er werkelijk uit gaat zien wordt pas duidelijk als de Uitvoeringsregeling PAS in de Tweede Kamer wordt behandeld. Agrarische ondernemers zijn terughoudend om nu nog een Nb-vergunning aan [...]