Ontwikkeling grondprijzen

Bij grondtransacties staatssteunregels in acht nemen

De Europese Commissie heeft geoordeeld dat een Bulgaarse wet, die particuliere grondeigenaren in staat stelt hun bosgrond te ruilen tegen bosgrond in eigendom van de overheid, onverenigbare staatssteun inhoudt. Volgens de Commissie verleent de wet namelijk een selectief voordeel aan de ondernemingen die van deze [...]

Provincie Utrecht gaat gronden verkopen

Provincie Utrecht gaat de komende jaren ruim 1.700 hectare grond verkopen. Een gedeelte van deze gronden is gelegen in natuur- en recreatiegebieden, deels betreft het (voornamelijk) agrarische gronden buiten deze gebieden. Iedereen is vrij om een bod op deze gronden uit te brengen, maar de [...]

Stoppende boer wordt steeds vaker belegger

Na een bedrijfsstaking houden steeds meer boeren hun grond  in eigendom. Dit om uiteenlopende redenen. Feitelijk wordt de stoppende boer een soort belegger in grond zodra hij de gronden in gebruik geeft tegen betaling. De grondwaarde kan na verloop van tijd stijgen, maar ook de ingebruikgeving levert [...]