Planschade

Heeft u nog recht op planschade als u uw eigendom heeft verkocht?

Eén van de belangrijkste uitgangspunten bij planschade is dat alleen degene die eigenaar is op de peildatum planschade kan claimen. Wanneer het eigendom verkocht wordt, kan de rechtsopvolger geen planschade meer claimen omdat de schade voorzienbaar was. De Raad van State houdt dat uitgangspunt heel [...]

Planschade

Op 28 september 2016 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over planschade. In deze uitspraak (ECLI:NL:RVS:2016:2582) is puntsgewijs uitgelegd hoe de Raad van State met planschade omgaat. Om het geheel op een leesbare wijze te vertalen zullen we u aan de hand van [...]

Planschade na de aanleg van een hoogspanningsleiding

Na een procedure van 16 jaar lukt het een akkerbouwer in Groningen om ruim € 11.000 planschade vergoed te krijgen in plaats van de toegekende € 3.000. Het betreft een uitspraak van de Raad van State over een situatie uit de gemeente Slochteren van 17 [...]