Programmatische Aanpak Stikstof

//Programmatische Aanpak Stikstof

PAS-melding legaliseren

Heeft u tussen 2015 en 2019 een PAS-melding gedaan om een vergunning te krijgen voor uw bedrijf en wilt u deze melding legaal houden? Dan dient u dit uiterlijk vóór 1 oktober a.s. aan te geven bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Adviescollege Stikstofproblematiek

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt onder voorzitterschap van de heer Johan Remkes een adviescollege Stikstofproblematiek in. Het adviescollege krijgt de opdracht om, na de recente uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS), met aanbevelingen en oplossingsrichtingen [...]

Gelderland start met controles benutting PAS-vergunningen

Agrarische ondernemers die hun bedrijf willen uitbreiden hebben daarvoor een vergunning nodig. Ondernemers met een vergunning in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) hebben twee jaar de tijd om die uitbreiding te realiseren. In Gelderland zijn er 90 agrarische bedrijven waarbij deze tweejaarstermijn [...]

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Op 1 juli jl. is dan eindelijk de PAS in werking getreden. Het doel van de PAS is om de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet voor meer bedrijven mogelijk te maken. De PAS wordt ondersteund door het rekenprogramma Aerius. Na invoer van de [...]

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Over de PAS hebben wij u al verschillende keren geïnformeerd. Onder andere in de Rentmeter van februari, juni en september dit jaar is hier aandacht aan besteed. Hoe staat het er nu voor? Het voornemen van de staatssecretaris is om in december 2014 het ontwerpprogramma [...]

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Inwerkingtreding volgens ministerie eind 2014? Generieke oplossing voor interim uitbreiders Uitspraak Europese hof zet “ontwikkelingsruimte” op los zand? Intern en extern salderen na PAS onmogelijk? Bij Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is intern salderen niet meer mogelijk Op 24 april 2014 heeft de Tweede Kamer de [...]

PAS, pas in 2015!?

Oorspronkelijk was het de bedoeling van het vorige kabinet om de PAS per 1 januari 2014 in te laten gaan. Al in de loop van 2013 werd duidelijk dat deze datum niet gehaald zou worden. Ook nu is het wetsvoorstel nog niet in de Tweede [...]