Programmatische Aanpak Stikstof

Vrijwillige opkoopregeling veehouderijen provincie Utrecht

Om de stikstofuitstoot in de regio Utrecht terug te dringen, neemt de provincie Utrecht deel aan een regeling waarmee het mogelijk wordt om veehouderijbedrijven vrijwillig op te kopen. De financiering hiervan wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV). De [...]

Nieuw Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft een nieuw tracébesluit voor de aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht getekend. Op het traject van ruim 20 kilometer komen extra rijstroken. Daarnaast krijgt de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd gescheiden rijbanen. Nieuw tracébesluit Als [...]

PAS-melding legaliseren

Heeft u tussen 2015 en 2019 een PAS-melding gedaan om een vergunning te krijgen voor uw bedrijf en wilt u deze melding legaal houden? Dan dient u dit uiterlijk vóór 1 oktober a.s. aan te geven bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Eerste advies Adviescollege Stikstofproblematiek (Remkes)

Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei jl. kan het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet langer worden gebruikt voor toestemmingsverlening van activiteiten die stikstofemissie veroorzaken in (de buurt van) kwetsbare Natura 2000-gebieden. De belangrijkste vraag in dit eerste [...]

Adviescollege Stikstofproblematiek

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt onder voorzitterschap van de heer Johan Remkes een adviescollege Stikstofproblematiek in. Het adviescollege krijgt de opdracht om, na de recente uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS), met aanbevelingen en oplossingsrichtingen [...]

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) onderuit!

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 29 mei 2019 bepaald dat het PAS (Programma Aanpak Stikstof) niet als basis mag worden gebruikt voor toestemming voor activiteiten die extra stikstof veroorzaken.

Gelderland start met controles benutting PAS-vergunningen

Agrarische ondernemers die hun bedrijf willen uitbreiden hebben daarvoor een vergunning nodig. Ondernemers met een vergunning in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) hebben twee jaar de tijd om die uitbreiding te realiseren. In Gelderland zijn er 90 agrarische bedrijven waarbij deze tweejaarstermijn [...]

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Op 1 juli jl. is dan eindelijk de PAS in werking getreden. Het doel van de PAS is om de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet voor meer bedrijven mogelijk te maken. De PAS wordt ondersteund door het rekenprogramma Aerius. Na invoer van de [...]

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Over de PAS hebben wij u al verschillende keren geïnformeerd. Onder andere in de Rentmeter van februari, juni en september dit jaar is hier aandacht aan besteed. Hoe staat het er nu voor? Het voornemen van de staatssecretaris is om in december 2014 het ontwerpprogramma [...]

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Inwerkingtreding volgens ministerie eind 2014? Generieke oplossing voor interim uitbreiders Uitspraak Europese hof zet “ontwikkelingsruimte” op los zand? Intern en extern salderen na PAS onmogelijk? Bij Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is intern salderen niet meer mogelijk Op 24 april 2014 heeft de Tweede Kamer de [...]