Waterbeheer

Waterschapsbelasting voor agrarische bedrijven stijgt met 6% in 2020

Uit een inventarisatie gedaan door de Unie van Waterschappen blijkt dat agrariërs die werken op onbebouwde grond in 2020 6% meer waterschapsbelasting gaan betalen. Dit komt voornamelijk door een uitspraak van de Hoge Raad. Binnen de huidige wetgeving hebben de waterschappen geen mogelijkheden om deze [...]

Nieuwe indeling sloten in Noord-Veluwe en Eemland inzage

De nieuwe indeling van sloten in Noord-Veluwe en Eemland ligt ter inzage. Na de fusie van de voormalige Waterschappen Vallei & Eem en Veluwe bestond er verschil in beleid. Vanaf 2017 is er één lijn. Alle watergangen worden ingedeeld in drie categorieën: A, B, of [...]

Ter inzage: Ontwerp-watergebiedsplan Noorderpark

Het ontwerp-watergebiedsplan Noorderpark ligt vanaf 1 december 2014, voor een periode van 6 weken, ter inzage. Het ontwerp-watergebiedsplan bevat informatie over de huidige watersituatie en het peilbesluit. Daarnaast zijn in dit plan de maatregelen vastgelegd die nodig zijn voor het juiste waterpeil, een goede waterkwaliteit [...]

Deltaprogramma 2015: Nederland veilig en leefbaar in de 21e eeuw

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft het nieuwe Deltaprogramma 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit nieuwe Deltaplan beschrijft de maatregelen die ons land de komende decennia moeten beschermen tegen hoogwater en moeten zorgen voor voldoende zoetwater. Enkele belangrijke punten van dit nieuwe Deltaprogramma [...]