Melkvee fosfaatrechten

Aandachtspunten melkvee-/fosfaatrechten

Eerst nog genieten van de oliebollen, vuurpijlen en de champagne en dan (zoals het er naar uitziet) wakker worden in een Nederland met fosfaatrechten. Aangezien berichten over overschrijding van het fosfaatplafond uitblijven, wordt het steeds aannemelijker dat de fosfaatrechten er ook daadwerkelijk gaan komen. Wat [...]

Stand van zaken toekenning melkvee fosfaatrechten

De Nederlandse veehouderij heeft in 2015 veel meer fosfaat geproduceerd dan toegestaan op basis van Europese afspraken. Begin september is een voorstel tot wijziging van de meststoffenwet bekend geworden om een stelsel van fosfaatrechten voor melkvee te kunnen invoeren. Naar verwachting gaat het nieuwe stelsel in [...]

Fosfaatrechten: update

De stand van zaken met betrekking tot de fosfaatrechten voor de melkveehouderij per 10 november 2016: Het ingediende wetsvoorstel van staatssecretaris Van Dam wordt door de Europese Commissie als staatssteun opgevat. Hierdoor moet het wetsvoorstel aangepast worden. Door de benodigde aanpassing van het wetsvoorstel is [...]

Update Wet- en Regelgeving: Melkveefosfaatrechten

Op 14 april jl. is er een debat geweest in de Tweede Kamer over de melkveefosfaatrechten. De belangrijkste punten die daarbij naar voren gekomen zijn: De knelgevallenregeling wordt zo klein mogelijk gehouden. Hiermee kan de generieke korting zo laag mogelijk worden gehouden. Bij bedrijfsoverdracht in [...]

Voorstel voor invoeren fosfaatrechten

Om de fosfaatproductie van melkvee onder het afgesproken fosfaatplafond te brengen, en te houden, heeft de Staatssecretaris een voorstel gedaan voor het invoeren van fosfaatrechten. De hoeveelheid fosfaatrechten die een bedrijf met melkvee kan krijgen is afhankelijk van het aantal gehouden stuks melkvee op 2 [...]