Publicaties

Home/Publicaties

Aankondiging verkoop bij inschrijving Zandpad 28 Nieuwersluis

Binnenkort in de verkoop! Een vanaf de Vecht tot aan de Loosdrechtse Plassen gelegen unieke woon- annex ontwikkellocatie te Nieuwersluis (Zandpad 28). De totale oppervlakte betreft 32.03.11 hectare. Het te koop aangebodene betreft een aaneengesloten complex met een agrarische bedrijfs- en woonlocatie aan de [...]

Uitgelicht! – Provincialeweg 7 Lienden

Op een mooie locatie in het buitengebied van Lienden bevindt zich een karakteristiek paardenhouderijbedrijf c.q. een ontwikkellocatie voor een nieuw te vestigen agrarisch (bedrijfs)erf of woonlocatie, die wij u, bij inschrijving, te koop aanbieden.

Uitkoop boeren voor doortrekking van de A15

In de omgeving rond Arnhem en Duiven zijn er zes boerenbedrijven uitgekocht om o.a. de doortrekking van de A15 te kunnen realiseren. De snelweg kan worden gerealiseerd, zo is het idee, omdat de stikstof van de zes boerenbedrijven wordt gebruikt om de stikstof van de [...]

Subsidieregeling instandhouding Oostelijke Vechtplassen

De Provincie Utrecht stelt subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de instandhouding van het Natura 2000 gebied Oostelijke Vechtplassen. Het subsidieplafond bedraagt totaal € 840.000,- euro en projecten kunnen worden ingediend tot en met 24 maart 2019.

Driehoek was lastige kluif

Ook volgens wethouder Jan van den Bosch van de gemeente Ermelo was het dossier rondom het nieuwe bestemmingsplan De Driehoek een hele kluif. Al jaren wordt gewerkt aan het bestemmingsplan, waarmee het gebied een nieuwe impuls moet krijgen. Met als belangrijkste ontwikkeling het verdwijnen van [...]

De Driehoek in Ermelo, een zaak van lange adem

De eerste stappen om het gebied De Driehoek in Ermelo planologisch op te schonen dateren al van jaren geleden, wat laat zien dat dit proces niet zonder slag of stoot verloopt. En ook nu weer doet zich een kink in de kabel voor. Download hier [...]