Ontwerp Natuurbeheerplan 2020 Provincie Gelderland ter inzage

Tot en met 27 juni 2019 ligt het ontwerp Natuurbeheerplan 2020 van de Provincie Gelderland ter inzage. Dit plan geeft aan waar in Gelderland subsidies mogelijk zijn voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische) natuurgebieden.