Subsidies

Subsidieregeling i.v.m. afbouw derogatie

Door het ministerie van LNV is op 28 februari 2023 een subsidieregeling gepubliceerd om het aantrekkelijk te maken om grasland te behouden en om ondernemers te steunen om extra kosten op te vangen. Dit alles in verband met de afbouw van derogatie in de [...]