Ons team 2018-11-09T08:31:35+00:00

Ons team

Ing P. (Pieter) Noordanus
Ing P. (Pieter) NoordanusRentmeester NVR

Pieter is sinds 1996 werkzaam als rentmeester en taxateur onroerende zaken en sinds 2002 beëdigd als lid van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters. Pieter is werkzaam als allround rentmeester in zowel binnen- als buitenland. Zijn werkterrein beslaat voornamelijk advies- en bemiddelingstrajecten bij onroerende zaken die zijn gelegen in het buitengebied of in stads- en dorpsrandzones. Hoewel hij breed inzetbaar is, adviseert hij bij veel opdrachten vooral op strategisch niveau en fungeert hij als stuwende kracht bij advies- en beheertrajecten. Ook is Pieter aanspreekpunt als het gaat om internationaal vastgoed en emigratiebegeleiding. Daarnaast is hij directeur en eigenaar van rentmeesterskantoor Noordanus & Partners BV en Agroplan.

T +31 (0)85 – 485 26 00
M +31 (0)6 – 46 13 13 38
E pieternoordanus@noordanuspartners.nl

Ir. M. (Margriet) Snaaijer
Ir. M. (Margriet) SnaaijerAdviseur Omgevingsrecht, Landschapsarchitect BNT

Margriet is voor ons kantoor werkzaam als landschapsarchitect BNT en is ingeschreven in het architectenregister. Naast spin in het web bij het ontwikkelen en ontwerpen van projecten is Margriet werkzaam als adviseur op het gebied van bestemmingsplanprocedures, functieveranderingsprojecten en beheer van agrarisch vastgoed. Daarnaast geeft ze adviezen in het kader van de landschappelijke inrichting en architectuur van boerderijen, recreatieve objecten en landgoederen.

T +31 (0)85 – 485 26 00
M +31 (0)6 – 20 65 00 49
E margrietsnaaijer@noordanuspartners.nl

Ing. J. (Joeri) Peek
Ing. J. (Joeri) PeekProjectmanager ruimtelijke ontwikkeling

Joeri is projectmanager ruimtelijke ontwikkeling. Hij is de spin in het web als het gaat om planbegeleiding en onderbouwingen voor bestemmingsplanwijzigingen. Ook vraagt hij omgevingsvergunningen aan voor opdrachtgevers en begeleidt hij andere trajecten met gemeentes, omgevingsdiensten, provincies en Waterschappen.

T +31 (0)85 – 485 26 00
M +31 (0)6 – 20 64 98 38
E joeripeek@noordanuspartners.nl

Ing. E. (Erwin) Zark RM/RT
Ing. E. (Erwin) Zark RM/RTRentmeester NVR, Register Makelaar / Register Taxateur

Erwin is werkzaam als allround adviseur, makelaar en taxateur van onroerende zaken gelegen in het buitengebied of in stads- en dorpsrandzones. Zijn vakspecialisme beslaat onder andere aan- en verkoopbemiddeling, taxaties, (erf)pachtzaken, beheer van landelijk vastgoed, begeleiding van bestemmingsplanprocedures,  functieveranderingsprojecten van boerderijen, recreatieve objecten en landgoederen. Tevens beschikt Erwin over ruime ervaring en deskundigheid bij rangschikking van landgoederen onder de Natuurschoonwet.

T +31 (0)85 – 485 26 00
M +31 (0)6 – 20 65 00 42
E erwinzark@noordanuspartners.nl

Ing. W. (Wilfried) Wesselink
Ing. W. (Wilfried) WesselinkRentmeester / Taxateur

Wilfried is bij ons kantoor aangesloten als all-round rentmeester en taxateur onroerende zaken en aangesloten als Register Taxateur Landelijk Vastgoed bij de NRVT en Register Makelaar Landelijk Vastgoed bij VastgoedCert. Wilfried heeft een brede ervaring opgebouwd op het gebied van beheer van agrarisch vastgoed en landgoederen. Zijn werkzaamheden beslaan onder andere taxaties, aan- en verkoopbemiddeling, (erf)pachtzaken. Daarnaast is Wilfried gespecialiseerd in faunazaken.

T +31 (0)85 – 485 26 00
E info@noordanuspartners.nl

Ing. R. (Robert) van Driesten
Ing. R. (Robert) van DriestenRentmeester NVR

Robert is bij ons kantoor aangesloten als all-round rentmeester en taxateur onroerende zaken en beëdigd als lid van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters. Robert heeft een brede ervaring opgebouwd op het gebied van beheer van agrarisch vastgoed, landgoederen en overig bedrijfsmatig onroerend goed. Zijn werkzaamheden beslaan onder andere taxaties, aan- en verkoopbemiddeling, (erf)pachtzaken. Daarnaast is Robert gespecialiseerd in paardenhouderijbedrijven alsmede hippische sport objecten.

T +31 (0)85 – 485 26 00
E info@noordanuspartners.nl

Ing. M.R. (Maarten) Wilschut
Ing. M.R. (Maarten) WilschutAssistent rentmeester

Maarten is werkzaam als assistent rentmeester vanuit ons kantoor in Heteren. Hij ondersteunt onze rentmeesters, makelaars en adviseurs bij taxaties, aan- en verkoop, (erf)pacht, planschade- en onteigeningszaken en productierechten. Maarten is afgestudeerd aan de opleiding Bos en Natuurbeheer van Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp, met als specialisatie de richting Rentmeesterij. Om zijn kennis te verbreden volgt hij momenteel de opleiding Basistheorie Taxateur o.z. aan het IPD te Utrecht.

T +31 (0)85 – 485 26 00
M +31 (0)6 – 30 21 95 79
E maartenwilschut@noordanuspartners.nl

Ing. D. (Dilleen) Nijenhuis
Ing. D. (Dilleen) NijenhuisJunior medewerker ruimtelijke ordening

Dilleen is werkzaam als junior medewerker ruimtelijke ordening. Zij ondersteunt onze adviseurs onder andere bij planologische vraagstukken, projecten op het gebied van bestemmingsplanprocedures en vergunningstrajecten bij functieverandering, milieu en ruimtelijke ordening. Dilleen is afgestudeerd aan de opleiding Bos en Natuurbeheer van Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp, met als specialisatie de richtingen Rentmeesterij en Mens & Natuur.

T +31 (0)85 – 485 26 00
M +31 (0)6 – 46 13 14 15
E dilleennijenhuis@noordanuspartners.nl

Ing. L. (Lonneke) Borst
Ing. L. (Lonneke) BorstJunior landschapsarchitect / assistent adviseur buitengebied

Lonneke is werkzaam als junior landschapsarchitect en assistent adviseur buitengebied. Zij ondersteunt onze adviseurs bij het ontwikkelen en ontwerpen van projecten op het gebied van bestemmingsplanprocedures, functieveranderingsprojecten, landschappelijke inrichting en landschapsbeheer. Lonneke is afgestudeerd aan de opleiding Tuin & Landschapsinrichting van Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp, richting landschapsarchitectuur.

T +31 (0)85 – 485 26 00
M +31 (0)6 – 1758 90 60
E lonnekeborst@noordanuspartners.nl

Ing. V. (Victor) van Dijk
Ing. V. (Victor) van DijkEcoloog / GIS tekenaar

Victor is werkzaam als ecoloog en GIS tekenaar. Hij heeft expertise in zowel ecologisch advies als het inventariseren van flora en fauna. Hiernaast heeft hij met zijn brede opleidingen MBCS, Hogeschool Van Hall Larenstein en de Wageningen Universiteit veel kennis op het gebied van bos- en landschapsbeheer, zowel in de praktijk en theorie.

T +31 (0)85 485 26 00
E info@noordanuspartners.nl

C. (Elli) van Oosterom
C. (Elli) van OosteromSecretaresse

Elli is vanuit ons kantoor in Heteren op maandag, dinsdag en vrijdag werkzaam als secretaresse voor de adviseurs Ruimtelijke Ordening en Milieu. Tevens is Elli de spil als het gaat om onze interne administratieve werkzaamheden.

T +31 (0)85 – 485 26 00
M +31 (0)6 – 20 64 91 55
E ellivanoosterom@noordanuspartners.nl

N. (Nicole) van Wissen
N. (Nicole) van WissenManagement assistente / directiesecretaresse

Nicole is werkzaam als management assistente / directiesecretaresse vanuit ons kantoor in Heteren van maandag tot en met donderdag. Zij is de rechterhand van Pieter Noordanus en ondersteunt de rentmeesters en adviseurs buitengebied. Daarnaast ondersteunt ze bij administratieve werkzaamheden.

T +31 (0)85 485 26 00
M +31 (0)6 22 70 74 75
E nicolevanwissen@noordanuspartners.nl

K. (Kim) Brouwers
K. (Kim) BrouwersSecretaresse

Kim is werkzaam als secretaresse vanuit ons kantoor in Heteren en Barneveld op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Daarnaast is zij de drijvende kracht achter onze marketing en communicatie.

T +31 (0)85 485 26 00
M +31 (0)6 30 00 61 87
E kimbrouwers@noordanuspartners.nl

 

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem contact op via +31 (0)85-485 26 00 of neem contact op via het contactformulier.

Neem contact op