Bouw uw droomwoning in Schuytgraaf Arnhem (kavel II)!

Details

Locatie: Arnhem, Achterstraat ong. (kavel II)
Perceel: 799 m2
Vraagprijs: € 275.000,- k.k.
Status: Te koop

BOUW UW EIGEN WONING OP EEN UNIEKE PLEK!

Altijd al gedroomd om uw eigen woning te bouwen? Dan is dit uw kans! Aan de Achterstraat te Arnhem (Schuytgraaf) wordt een unieke bouwkavel te koop aangeboden van maar liefst 799 m²! De kavel is kadastraal bekend als Arnhem AF 698.

Informatiepakket

Wij raden u aan om de brochure te downloaden via onze website. Via ons kantoor is eveneens een pakket met relevante informatie op te vragen, waaronder een handig stappenplan of het ruimtelijk raamwerk. Veel verplichte onderzoeken om een woning te realiseren zijn al uitgevoerd door de gemeente, maar het staat u als koper natuurlijk vrij om dat nogmaals te doen en/of dit, net als andere stukken, bij de gemeente op te vragen.

Wonen in Schuytgraaf, Arnhem

Ook wel ‘Arnhem in de Betuwe’ genoemd! U kunt hier heerlijk wonen. Schuytgraaf is verdeeld in verschillende buurten. Iedere buurt heeft een ander karakter en kent zijn eigen voorzieningen en verenigingen. De binnenstad van Arnhem, met zijn leuke terrassen, is nabij, maar ook natuurgebieden zoals Park Lingezegen of de bossen van Oosterbeek zijn op fietsafstand gelegen. De wijk is goed ontsloten. Zo is treinstation Arnhem-Zuid en zijn de uitvalswegen A325 en N837 nabij. In de buurt is het heerlijk recreëren. U wandelt of fietst zo de polders van de Betuwe in!

Bijzonderheden kavel Achterstraat

KOSTEN KOPER
De bijkomende kosten voor het aankopen van de kavel, denk aan BTW en notariskosten, zijn niet in de koopsom inbegrepen.

LEVERING IN HUIDIGE STAAT
De kavel wordt aangeboden in de huidige staat. Het bouw- en woonrijp maken dient voor rekening en risico van de koper te geschieden inclusief alle verplichtingen hieromtrent.

EXPLOITATIEBIJDRAGE
Voor de kavel is een exploitatiebijdrage verschuldigd aan de gemeente Arnhem voor de ontwikkeling van de wijk. Deze (bruto) bijdrage betreft (momenteel): € 237.195,39.

Op de hiervoor benoemde exploitatiebijdrage wordt de zogenaamde inbrengwaarde, zoals opgenomen in het exploitatieplan 13e herziening, in mindering gebracht om te komen tot de netto exploitatiebijdrage. Dit maakt: € 189.405,52

Eventuele kosten voor de opruiming / grondwerk (bouwrijp maken) kunnen eveneens in aftrek genomen worden op de bruto exploitatiebijdrage, tot het in het exploitatieplan opgenomen plafond voor bouwrijp maken. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op het ophogen van de kavel. De kosten die maximaal in aftrek kunnen worden genomen betreffen: € 4.007,87

AANVAARDING
In overleg (bij voorkeur spoedig).

Kenmerken nieuwe woning

 • Landelijk karakter (uitstraling woningen nabij de Achterstraat)
 • Eenduidig volume met zadeldak en lage goot
 • 1 of 1,5 laag met kap
 • Solitair uiterlijk
 • Uitstraling eenvoudig, informeel, eigentijds
 • Landschappelijke tuin
 • 1- 2 parkeerplaatsen op eigen terrein
 • Garages waar mogelijk vrij van het hoofdgebouw
 • Aards kleurgebruik
 • Duurzame, herbruikbare, niet-giftige materialen
 • Natuurinclusief bouwen

Bestemmingsplan

Het vigerende bestemmingsplan betreft ‘Chw Schuytgraaf, veegplan 2017, herziening veld 1d & reparaties en detaillering’, dat de gemeente Arnhem op 15-02-2023 heeft vastgesteld en onherroepelijk in werking is.

Hierbij geldt (o.a.) dat een woning op een minimale afstand van 3 meter tot de zijdelingse perceelsgrens gebouwd dient te worden, er uitsluitend vrijstaande woningen zijn toegestaan, de maximale bouwhoogte 12 meter betreft en de maximale goothoogte maximaal 4 meter.

Bijlagen op aanvraag beschikbaar

 • Handig stappenplan realisatie woningbouw
 • Bestemmingsplanvoorschriften
 • Ruimtelijk raamwerk
 • Huidig exploitatieplan
 • Exploitatieplan ter inzage
 • Raadsvoorstel ruimtelijk raamwerk
 • Schone grond verklaring
 • Model posterieure overeenkomst
 • Kadastrale gegevens

Handige links / bronnen

Meer informatie?

Voor meer informatie of voor het inplannen van een bezichtiging kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderzins dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Wij adviseren u om een adviseur / makelaar / architect in de hand te nemen.

Interesse

Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Contact

Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich wenden tot Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners BV.

T +31 (0)26 – 379 20 75
E info@noordanuspartners.nl