Cultuurgrond en overig terrein Beusichemse Waard

Categories:

Details

Locatie: Beusichem, Veerweg
Oppervlakte: 10.01.10 ha
Vraagprijs:
Status: Verkocht

Gronden Beusichemse Waard

Informatie

Ten noordwesten van Beusichem, buitendijks gelegen aan de Veerweg, worden twee percelen cultuurgrond en overig terrein te koop aangeboden, tezamen groot 10.01.10 hectare, waarvan circa 3,48 hectare landbouwgrond.

Gebruik

Op het perceel Buren M 12 is klei gewonnen, evenals op een deel van perceel Buren M 100. De delen die zijn ontdaan van de klei liggen lager. Het perceel Buren M 100 is deels, voor circa 3.48.00 ha, in gebruik als landbouwgrond.
Op de percelen rust geen herinrichtingsrente en er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen bekend.

Kadastraal

De percelen zijn kadastraal bekend gemeente Buren, sectie M, nummer 12, groot 3.47.00 hectare en nummer 100, groot 6.54.10 hectare, samen 10.01.10 hectare.

Planologie

De percelen liggen in het onherroepelijke bestemmingsplan Buitengebied 2008 van de gemeente Buren.
Het perceel Buren M 12 heeft de bestemming ‘Natuur – Uiterwaardgebied’;
Het perceel Buren M 100 heeft de bestemming ‘Agrarisch – Uiterwaardgebied’.
Momenteel is op een oppervlakte van 3,54 ha en 3,47 ha de subsidieregeling SNL van toepassing voor Rivier- en moeraslandschap.

Informatie

Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich wenden tot:

Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners BV, telefoon 085 – 485 26 00
E-mail: info@noordanuspartners.nl

Bijzonderheden

• Kosten komen voor rekening van koper. Hieronder vallen in ieder geval de eventuele verschuldigde overdrachtsbelasting, btw en de notariskosten;
• Aanvaarding in overleg;
• Vraagprijs N.O.T.K.

Interesse

Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Contact

Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich wenden tot Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners BV.

T +31 (0)26 – 379 20 75
E info@noordanuspartners.nl