Cultuurgrond en overig terrein De Coehoorn

Cultuurgrond en overig terrein De Coehoorn

Agrarisch vastgoed

Details

  • Locatie: Nederasselt, Kleefse Veerstraat
  • Oppervlakte: 10.05.20 m2
  • Vraagprijs: N.O.T.K.
  • Status: Verkocht

Omschrijving

Ligging
De cultuurgrond en overig terrein, met een totale oppervlakte van 10.05.20 hectare, is buitendijks gelegen ten zuiden van Nederasselt en ten westen van Overasselt, in de gemeente Heumen.
De gronden liggen langs de Kleefse Veerstraat (westzijde), het Kleefse Schansstraatje (zuidzijde) en Uiterdijksestraat (noordzijde) en zijn via deze wegen goed ontsloten.

Kadastraal
De percelen zijn kadastraal bekend gemeente Nederasselt, sectie D, nummer 325, groot 5.62.30 hectare en 358, groot 4.42.90 hectare, samen groot 10.05.20 hectare.

Onderhoud, beheer
Op de gronden zijn diverse heggen en poelen aanwezig, welke zijn aangebracht tijdens en na de kleiwinning die ter plaatse heeft plaatsgevonden. De verplichting tot het in stand houden van de nu bestaande heggen, houtwallen en poelen zal blijven bestaan en gaat over op de volgende eigenaar door middel van een verplichting in de akte van levering. Hiertoe is een beheerplan opgesteld dat dient te worden gevolgd en dat op aanvraag bij ons kantoor beschikbaar is.

Planologie
De gronden hebben de bestemming 'Agrarisch-uiterwaarden', 'Natuur' en 'Groen', met de dubbelbestemmingen Waterstaat en Archeologische waarde.

Verplichtingen, lasten
De gronden met de bestemming ‘Groen’ zullen, net als de bestaande heggen, houtwallen en poelen, conform het beheerplan in stand en onderhouden dienen te worden.
De waterschapslasten bedragen momenteel  € 37,60,- per ha per jaar voor de agrarische grond (50% van het tarief binnendijks). Voor de natuur (± 3,5 ha) buitendijks is het tarief € 1,06 per ha per jaar.

Informatie
Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich wenden tot:

Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners BV, telefoon 085 - 485 26 00
E-mail: info@noordanuspartners.nl

Bijzonderheden
• Kosten komen voor rekening van koper. Hieronder vallen in ieder geval de eventuele verschuldigde overdrachtsbelasting, btw en de notariskosten;
• Een gedeelte van de gronden dient in stand te worden gehouden conform een beheerplan;
• Aanvaarding in overleg;
• Vraagprijs N.O.T.K.

Bekijk op kaart

Interesse?

Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Contact

Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich wenden tot Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners BV

Deel

Ons volledig aanbod

Meer informatie over dit object

Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Beste heer/ mevrouw,

Hartelijk dank voor het aanvragen van de brochure.
Binnen enkele seconden zult u een email ontvangen.

Hartelijke groet,

Team Noordanus & Partners
Rentmeesters & Adviseurs

2019-10-14T12:42:05+00:00