Cultuurgrond in verpachte staat gelegen aan de Hoofdweg te Ederveen

Categories:

Details

Locatie: Ederveen, Hoofdweg
Oppervlakte: 03.03.55 ha
Vraagprijs: € 60.000,- k.k. per ha
Status: Verkocht

De te verkopen grond betreft een tweetal percelen cultuurgrond gelegen aan en nabij de Hoofdweg te Ederveen. De oppervlakte van de percelen tezamen bedraagt circa 03.03.55 hectare. De percelen zijn geschikt voor akkerbouw/maïsteelt en uitstekend ontsloten via de Hoofdweg.

Bestemmingsplan

De percelen zijn gelegen in het bestemmingsplan ‘Agrarisch Buitengebied Ede 2012’ van de gemeente Ede en hebben de navolgende bestemmingen en aanduidingen:

 • Enkelbestemming: ‘Agrarisch’
 • Dubbelbestemming: ‘Waarde – Ecologische Hoofdstructuur’
 • Gebiedsaanduiding ‘Reconstructiewetzone – verwevingsgebied’

Het perceel Ede G 3014 heeft tevens gedeeltelijk de dubbelbestemming: ‘Natuur en ecologie’.

Vastgesteld: 04-10-2012

Pacht

De beide percelen zijn regulier, langlopend verpacht en worden in verpachte staat aangeboden. Voor beide percelen maakt een ingevulde en ondertekende verklaring veilige verpachter deel uit van de koopovereenkomst.

Kavel 1

 • Kadastraal bekend: EDE G 2592;
 • Oppervlakte circa 01.84.60 hectare;
 • Gelegen aangrenzend aan en ten westen van de Hoofdweg;
 • Cultuurgrond met uitstekende ontsluiting op de Hoofdweg;
 • Verpacht op basis van reguliere, langlopende pacht.

Kavel 2

 • Kadastraal bekend: EDE G 3014;
 • Oppervlakte circa 01.18.95 hectare;
 • Gelegen aangrenzend aan en ten oosten van de Hoofdweg;
 • Cultuurgrond met uitstekende ontsluiting op de Hoofdweg;
 • Verpacht op basis van reguliere, langlopende pacht.

Bodemgesteldheid

De bodem bestaat uit zandgronden (beekeerdgronden). Verkoper is niet bekend met eventuele bodemverontreinigingen op de locatie. Er is geen bodemonderzoek verricht.

De percelen cultuurgrond zijn sinds jaar en dag in gebruik ten behoeve van agrarische doeleinden.

Nutsvoorzieningen

Voor zover verkoper bekend bevinden zich geen openbare nutsvoorzieningen onder de eigendomspercelen.

Aanvaarding en levering

In overleg.

Vraagprijs

€ 60.000,- k.k./ per hectare

Overige informatie

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:

Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners B.V.

Telefoonnummer: 085 – 485 26 00

E-mail: info@noordanuspartners.nl

Interesse

Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Contact

Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich wenden tot Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners BV.

T +31 (0)26 – 379 20 75
E info@noordanuspartners.nl