Cultuurgrond te Gellicum

Categories:

Details

Locatie: Gellicum, Lageveldweg
Oppervlakte: 7.80.60 ha
Vraagprijs:
Status: Verkocht

Aan de Lageveldweg te Gellicum, worden twee percelen cultuurgrond te koop aangeboden, tezamen groot 7.80.60 hectare. De percelen liggen uitstekend ontsloten ten opzichte van de openbare weg.

Gebruik

De cultuurgrond is als zodanig in gebruik. De perceelgrenzen zijn volledig omzoomd door watergangen. Op de percelen rust geen herinrichtingsrente en er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen bekend.

Kadastraal

De percelen zijn kadastraal bekend gemeente Deil, sectie R, nummer 181 (gedeeltelijk), groot circa 4.99.00 hectare en nummer 163, groot 2.81.60 hectare, tezamen groot circa 7.80.60 hectare.

Planologie

De percelen liggen in het onherroepelijke bestemmingsplan ‘Buitengebied’ van de gemeente Geldermalsen.

Daarnaast is op een klein gedeelte van de gronden het bestemmingsplan Betuweroute van toepassing. Binnen dit bestemmingsplan zijn deze gronden bestemd als ‘Water en waterhuishouding’, ‘Werkterrein en depot (tijdelijk)’ en ‘spoorwegdoeleinden’.

Informatie

Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich wenden tot: Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners BV, telefoon 085 – 485 26 00 E-mail: info@noordanuspartners.nl

Bijzonderheden

  • Kosten komen voor rekening van koper. Hieronder vallen in ieder geval de eventuele verschuldigde overdrachtsbelasting, btw en de notariskosten;
  • Aanvaarding in overleg;
  • Vraagprijs Op aanvraag

Interesse

Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Contact

Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich wenden tot Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners BV.

T +31 (0)26 – 379 20 75
E info@noordanuspartners.nl