Een perceel grond gelegen aan de Koningslaan te Bunnik

Een perceel grond gelegen aan de Koningslaan te Bunnik

Agrarisch vastgoed

Details

  • Locatie: Bunnik, Koningslaan
  • Oppervlakte: 00.02.70 ha
  • Vraagprijs:
  • Status: Verkoop bij inschrijving

Omschrijving

Te koop per inschrijving – een perceel grond gelegen aan de Koningslaan te Bunnik

Namens het Rijksvastgoedbedrijf bieden wij een perceel grond (voormalige werk- / ontsluitingsweg) gelegen aan en nabij de Koningslaan te Bunnik te koop aan. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Bunnik, sectie D, nummer 35 en is totaal groot 00.02.70 hectare (270 m²). De directe omgeving bestaat uit een perceel weidegrond behorende bij een woning (aan de westzijde), een natuurterrein (aan de oostzijde) en het spoor (aan de zuidzijde). Het perceel is vanaf de openbare weg (Koningslaan) toegankelijk. Aan de noordzijde van het perceel staat een houten hekwerk op een perceel grond dat eigendom is van de provincie Utrecht.

De feitelijke gebruikssituatie is dat het perceel incidenteel gebruikt wordt door ProRail voor toegang tot het spoor in verband met onderhoudswerkzaamheden. In dat kader ziet ProRail graag een erfdienstbaarheid (recht van overpad) gevestigd op het perceel met de nieuwe eigenaar.

 

Planologische bestemming

Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied Bunnik 2011, dat op 24 november 2011 is vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Bunnik, en heeft daarin de volgende bestemmingen en aanduidingen:

Enkelbestemming: Agrarisch met waarden – Natuur en landschap

Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie – 3

Functieaanduiding: specifieke vorm van waarde – bodemreliëf

Gebiedsaanduiding: ecologische hoofdstructuur

Gebiedsaanduiding: landschapstype kromme rijn en oeverwallen

 

Bodem / milieu

Het betreft een kalkloze poldervaaggrond met zavel en lichte klei (Rn67C). Er is een verkennend bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd voor de locatie. Deze is op aanvraag beschikbaar.

 

Staat van oplevering

Aanvaarding in huidige staat.

 

Inschrijvingspakket
Mocht u het volledige pakket met nadere informatie, de inschrijvingsvoorwaarden en -procedure willen ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier op onze website. Wij zullen u dan een inschrijvingspakket toesturen.

Sluiting inschrijving: maandag 12 juli 2021 om 14:00 uur

De inschrijving geschiedt onder voorbehoud van gunning.

 

Datum van bezichtiging

Het is voor geïnteresseerden mogelijk om het perceel op 28 juni 2021 (tijdstip in overleg te bepalen) te bezichtigen.

 

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor via telefoonnummer 085-4852600 of per e-mail via info@noordanuspartners.nl

Bekijk op kaart

Interesse?

Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Contact

Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich wenden tot Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners BV

Deel

Ons volledige aanbod

Meer informatie over dit object

Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Beste heer/ mevrouw,

Hartelijk dank voor het aanvragen van de brochure.
Binnen enkele seconden zult u een email ontvangen.

Hartelijke groet,

Team Noordanus & Partners
Rentmeesters & Adviseurs

2021-06-07T11:36:02+00:00