Een perceel grond gelegen aan de Koningslaan te Bunnik

Categories:

Details

Locatie: Bunnik, Koningslaan
Oppervlakte: 00.02.70 ha
Vraagprijs:
Status: Verkocht bij inschrijving

– INSCHRIJVING GESLOTEN –

Te koop per inschrijving – een perceel grond gelegen aan de Koningslaan te Bunnik

Namens het Rijksvastgoedbedrijf bieden wij een perceel grond (voormalige werk- / ontsluitingsweg) gelegen aan en nabij de Koningslaan te Bunnik te koop aan. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Bunnik, sectie D, nummer 35 en is totaal groot 00.02.70 hectare (270 m²). De directe omgeving bestaat uit een perceel weidegrond behorende bij een woning (aan de westzijde), een natuurterrein (aan de oostzijde) en het spoor (aan de zuidzijde). Het perceel is vanaf de openbare weg (Koningslaan) toegankelijk. Aan de noordzijde van het perceel staat een houten hekwerk op een perceel grond dat eigendom is van de provincie Utrecht.

De feitelijke gebruikssituatie is dat het perceel incidenteel gebruikt wordt door ProRail voor toegang tot het spoor in verband met onderhoudswerkzaamheden. In dat kader ziet ProRail graag een erfdienstbaarheid (recht van overpad) gevestigd op het perceel met de nieuwe eigenaar.

Planologische bestemming

Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied Bunnik 2011, dat op 24 november 2011 is vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Bunnik, en heeft daarin de volgende bestemmingen en aanduidingen:

Enkelbestemming: Agrarisch met waarden – Natuur en landschap

Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie – 3

Functieaanduiding: specifieke vorm van waarde – bodemreliëf

Gebiedsaanduiding: ecologische hoofdstructuur

Gebiedsaanduiding: landschapstype kromme rijn en oeverwallen

Bodem / milieu

Het betreft een kalkloze poldervaaggrond met zavel en lichte klei (Rn67C). Er is een verkennend bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd voor de locatie. Deze is op aanvraag beschikbaar.

Staat van oplevering

Aanvaarding in huidige staat.

Inschrijvingspakket

Mocht u het volledige pakket met nadere informatie, de inschrijvingsvoorwaarden en -procedure willen ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier op onze website. Wij zullen u dan een inschrijvingspakket toesturen.

Sluiting inschrijving: maandag 12 juli 2021 om 14:00 uur

De inschrijving geschiedt onder voorbehoud van gunning.

Datum van bezichtiging

Het is voor geïnteresseerden mogelijk om het perceel op 28 juni 2021 (tijdstip in overleg te bepalen) te bezichtigen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor via telefoonnummer 085-4852600 of per e-mail via info@noordanuspartners.nl

Interesse

Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Contact

Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich wenden tot Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners BV.

T +31 (0)26 – 379 20 75
E info@noordanuspartners.nl