Perceel landbouwgrond gelegen aan de Smeestraat te Eerbeek

Perceel landbouwgrond gelegen aan de Smeestraat te Eerbeek

Agrarisch vastgoed

Details

  • Locatie: Eerbeek, Smeestraat
  • Oppervlakte: 2.84.10 ha
  • Vraagprijs:
  • Status: Verkoop bij inschrijving

Omschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING! - Een perceel landbouwgrond gelegen aan de Smeestraat te Eerbeek!

Kadastraal bekend
Gemeente Brummen, sectie M, nummer 271.

Grootte
Totaal 02.84.10 hectare.

Object omschrijving
Het betreft een perceel bouwland gelegen aan de Smeestraat te Eerbeek en thans in gebruik ten behoeve van de teelt van maïs.

Ligging
Het perceel is nabij de bebouwde kom van het dorp Eerbeek gelegen, in het weidegebied tussen de Smeestraat, de Heerweg, de Boerenstraat en de Heemstedeweg.

Zakelijke rechten
Niet van toepassing.

Herinrichtingsrente
Niet van toepassing.

Planologische bestemming
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied, wat op
17 december 2009 is vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Brummen, en heeft daarin de volgende (enkel)bestemming en aanduidingen:

Enkelbestemming: Agrarisch met landschapswaarden
Gebiedsaanduiding: Agrarisch gebied – waardevol landschap
Openheid
Zandwegen

Bodemonderzoek
De bodemverontreinigingskaart van Bodemloket geeft geen vermelding van bodemverontreiniging.

Grondsoort
Veldpodzolgrond (Hn30).

Ontsluiting
Het perceel is ontsloten op de openbare weg, namelijk de Smeestraat.

Bijzonderheden
Het perceel is momenteel kortlopend verpacht middels een geliberaliseerde pachtovereenkomst tot en met 31 december 2019. Na het verstrijken van deze termijn is de grond vrij van pachtrechten.

Inschrijvingspakket
Mocht u het volledige pakket met inschrijvingsvoorwaarden willen ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier op onze website. Wij zullen u dan een inschrijvingspakket toesturen.

Sluiting inschrijving: donderdag 31 oktober 2019 om 12:00 uur

De inschrijving geschiedt onder notarieel toezicht en onder voorbehoud van gunning.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor via telefoonnummer 085-4852600 of per e-mail op info@noordanuspartners.nl

Bekijk op kaart

Interesse?

Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Contact

Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich wenden tot Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners BV

Deel

Ons volledig aanbod

Meer informatie over dit object

Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Beste heer/ mevrouw,

Hartelijk dank voor het aanvragen van de brochure.
Binnen enkele seconden zult u een email ontvangen.

Hartelijke groet,

Team Noordanus & Partners
Rentmeesters & Adviseurs

2019-07-30T15:09:04+00:00