Herontwikkellocatie voor agrarisch (bedrijfs)erf of woonlocatie

Details

Locatie: Nieuwersluis, Zandpad 28 en 28A-C
Oppervlakte: 32.03.11 ha
Status: Verkocht bij inschrijving

– Inschrijving gesloten! – 
Op een prachtige locatie, van de Vecht tot aan de Loosdrechtse Plassen, bevindt zich een herontwikkellocatie voor een nieuw te vestigen agrarisch (bedrijfs)erf of woonlocatie, die wij u namens onze opdrachtgever, bij inschrijving, te koop aanbieden. De locatie is gelegen aan en nabij het Zandpad 28 te Nieuwersluis (provincie Utrecht) en de totale oppervlakte betreft 32.03.11 hectare.

De locatie

Dit unieke object is in de Polder Mijnden te Nieuwersluis gelegen en strekt van de Vecht tot aan de Loosdrechtse Plassen. Nieuwersluis ligt tussen het gezellige Breukelen en Loenen aan de Vecht in. De stad Utrecht is vlakbij maar ook Amsterdam is goed bereikbaar. Hierdoor ervaart u enerzijds de rust van het platteland en anderzijds het bruisende leven van de nabij gelegen steden. Het complex heeft een perfecte ontsluiting op de A2, het sfeervolle Zandpad (dat de loop van de Vecht volgt), maar ook het riviertje De Weersloot dat rechtstreeks in verbinding staat met de Loosdrechtse Plassen en de Vecht. Heerlijk varen over de iconische rivier de Vecht of de Loosdrechtse Plassen behoort dus absoluut tot de mogelijkheden.

Agrarische bedrijfswoningen Zandpad 28 en 28A en woonhuis 28B

Zandpad 28 betreft een aanpandige bungalow, gebouwd in de jaren 70. Bij de bungalow is een tuin aanwezig en een vrijstaande berging. De bungalow is praktisch ingericht en kent 1 slaapkamer c.q. woonkamer en 1 aparte slaapkamer. Verder is er een aparte ontsluiting naar de bungalow vanaf het Zandpad. De planologische bestemming betreft ‘Agrarisch met waarden’.

Zandpad 28A betreft de oorspronkelijke boerderij met vele authentieke kenmerken, gebouwd in 1700. De deel behorende tot de boerderij kent een prachtige houten gebintenconstructie. De planologische bestemming betreft ‘Agrarisch met waarden’.

Ook het woonhuis (Zandpad 28B), oorspronkelijk gebouwd in 1885, heeft vele authentieke kenmerken, waar nog iets mooiers van te maken is. De planologische bestemming betreft ‘Wonen met functieaanduiding Plattelandswoning’.

Schuur, overkapping en hooiberg

Op het terrein bevindt zich verder nog een schuur, een overkapping en een hooiberg. De schuur is in de jaren ’70 gebouwd en het casco is vrij recent nog gemoderniseerd. Ideaal om veel spullen in op te bergen of om te gebruiken als werkschuur. De overkapping en de hooiberg dienen gemoderniseerd te worden, maar hebben behoorlijk veel potentie.

Het zomerhuis (28C) met loswal

Het zomerhuis (Zandpad 28C) is gelegen op een fantastische plek aan de Weersloot en beschikt over een aanlegplaats annex loswal. Je vaart vanaf hier zo de Vecht en de Loosdrechtse Plassen op. De planologische bestemming betreft ‘Agrarisch met waarden met functieaanduiding Opslag’.

Werktuigenberging / stal en omgeving

Een tweede bouwblok, grotendeels in gebruik als cultuurgrond, is wat verderop gelegen. Op dit bouwblok, waar geen nieuwe bedrijfswoning is toegestaan, zijn een aantal kleinere gebouwtjes geplaatst als een kas en brandstoffenmagazijn en de grotere werktuigenberging / stal.

De cultuurgronden

De gronden zijn sinds jaar en dag in gebruik als grasland. De grondsoort aan de westzijde betreft een kalkloze drechtvaaggrond (kleidek van 90 tot 40 cm op veen) en aan de oostzijde betreft het een waardveengrond op bosveen (of eutroof broekveen; met een kleidek van 40 tot 0 cm op veen).

De gronden hebben een grondwatertrap van II. Dat wil zeggen dat de gemiddelde hoogste grondwaterstand < 40 cm ten opzichte van het maaiveld is en de gemiddelde laagste grondwaterstand 50 – 80 cm. De ontsluiting geschiedt via het eigen erf, waarbij er erfdienstbaarheden gevestigd zijn welke door de notaris in de bijzondere inschrijvingsvoorwaarden omschreven zijn.

De legakker

Voor de legakker, bestaande uit grasland, houtopstanden en water, is een vergunning aanwezig voor 18 opbergkisten ten behoeve van aanlegplaatsen, welke direct en prachtig gelegen zijn aan de Loosdrechtse Plassen.

De verkoop

De verkoop vindt plaats door middel van een inschrijving onder notarieel toezicht van Notariskantoor Van Hengstum & Stolp Netwerk Notarissen en onder voorbehoud van gunning.

De inschrijvingstermijn sluit op woensdag 19 oktober 2022 om 12:00 uur.

Indien u wenst over te gaan tot het uitbrengen van een bod dient u het ingevulde biedingsformulier met alle benodigde bijlagen in een gesloten enveloppe (met daarop vermeld de naam of namen van degene die de enveloppe aanbiedt, alsmede het object waar de bieding betrekking op heeft) vóór de inschrijvingstermijn in te leveren op het kantoor van Van Hengstum & Stolp Netwerk Notarissen (Melkpad 28, 1217 KD Hilversum). Opening van de enveloppen vindt plaats bij voornoemd kantoor middels een besloten zitting, waarbij de bieders door de notaris schriftelijk worden geïnformeerd of zij het gegund hebben gekregen of niet-gegund hebben gekregen zodra de verkopers hierover een besluit genomen hebben. Als er door de verkopers wordt gegund komt er een onvoorwaardelijke koop tot stand.

Bij het biedingsformulier dient u de volgende bijlagen toe te voegen:

  • Kopie legitimatiebewijs /-bewijzen;
  • Indien een privaatrechtelijk rechtspersoon: een recent uittreksel van het KvK handelsregister;
  • Graag tevens een verklaring van financiële gegoedheid c.q. bankgarantie bijvoegen (afgegeven door een in Nederland erkende geldverstrekkende instelling). Bieders die dat niet hebben gedaan, kunnen door verkopers verzocht worden om binnen 48 uur na de zitting alsnog een dergelijke verklaring te overleggen.

Voor nadere informatie kunt u de brochure raadplegen.

Kijkdagen

Het is op afspraak mogelijk om het object op de volgende dagen te bezichtigen:

  • Dinsdag 23 augustus 2022
  • Dinsdag 6 september 2022
  • Woensdag 21 september 2022
  • Woensdag 5 oktober 2023
  • Dinsdag 11 oktober 2022

Inschrijvingspakket

Mocht u het volledige pakket met nadere informatie en inschrijvingsvoorwaarden willen ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier op onze website. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk van een digitaal inschrijvingspakket voorzien.

Informatie

Voor meer informatie of voor het inplannen van een bezichtiging kunt u contact opnemen met ons kantoor via telefoonnummer 085-4852600 of per e-mail via info@noordanuspartners.nl.

Interesse

Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Contact

Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich wenden tot Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners BV.

T +31 (0)26 – 379 20 75
E info@noordanuspartners.nl