Natuurinclusieve geliberaliseerde pachtgrond te Ede

Categories:

Details

Locatie: Ede, De Ginkel
Oppervlakte: ca. 30,5 hectare
Status: Verpacht bij inschrijving

– Inschrijving gesloten –

Natuurinclusieve geliberaliseerde pachtgrond te Ede

Binnen landbouwenclave De Ginkel is Gemeente Ede voornemens om circa 30,5 hectare cultuurgrond uit te geven in natuurinclusieve geliberaliseerde pacht. Om geïnteresseerden een gelijke kans te bieden, zal zij de uitgifte verzorgen via een selectieprocedure per inschrijving.

De percelen worden uitgegeven als geheel met de volgende beheertypen:

• Kruiden- en faunarijk grasland

• Kruiden- en faunarijke akker

• Vochtig hooiland/nat schraalland

Het uitgifteproces:

De uitgifte is gestart op 14 juni 2023. De gemeente Ede heeft via haar website een inschrijvingspakket beschikbaar gesteld voor geïnteresseerden. In dit pakket vindt u ook de instructies voor uw inschrijving. De inschrijving zal vrijdag 15 september 2023 om 12:00 uur sluiten. Uw inschrijving moet compleet zijn, met alle benodigde bijlagen. Controleer uw inschrijving goed. Wanneer uw inschrijving niet compleet is, kan het zijn dat deze wordt uitgesloten van deelname.

Aan inschrijvers wordt gevraagd zich in ieder geval te binden aan de natuurinclusieve basismaatregelen. Met inschrijving op extra natuurinclusieve maatregelen kunnen extra punten worden verzameld om een voorsprong te krijgen bij de inschrijving.

Begrijpelijk is dat deze maatregelen een financiële druk geven op de bedrijfsvoering. In de pachtprijs zijn deze maatregelen dan ook zeker bepalend. De pachtprijs is vastgesteld door middel van een onafhankelijk advies met verrekening van deze basismaatregelen.

De extra maatregelen geven geen verdere korting op de prijs. De maatregelen zijn een uitnodiging voor een toekomstig pachter om te laten zien welke van deze methoden in zijn of haar bedrijfsvoering passen. De inschrijver die de meeste gevraagde maatregelen kan treffen zal dan ook de meeste kans maken op gunning.

Bezichtigingen en vragen:

Noordanus & Partners, Rentmeesters & Adviseurs B.V. is betrokken als uitvoerende partij om deze pachtuitgifte te begeleiden. Indien u een bezichtiging wenst kunt u bij ons een afspraak inplannen via info@noordanuspartners.nl of via 085 – 48 52 600.

Alle vragen, schriftelijk gesteld door belangstellenden, worden verzameld en vastgelegd. Hiermee wordt een ‘vraag-en-antwoordlijst’ samengesteld. Deze zal later geanonimiseerd worden gepubliceerd. Elke inschrijver krijgt daarmee dezelfde informatie. Het kan voor komen dat wij u tijdens het contact nog niet direct van een antwoord kunnen voorzien. Controleert u via de vraag-en-antwoordlijst altijd of uw vraag juist is beantwoord. Aan vragen en antwoorden die niet via deze weg zijn gepubliceerd zijn geen rechten te ontlenen.

Tijdsplanning:

Planning selectie en uitgifteDatum 2023
Start inschrijving:14 juni
Kijkdagen (op afspraak) en stellen van vragen:14 juni t/m 14 juli
Publicatie geanonimiseerde vragen en antwoorden:28 juli
Inleveren inschrijving bij notariskantoor Posthuma●Schutte in Ede:15 september tot 12.00 uur
Beoordeling inschrijvingen door selectiecommissie en eventueel loting bij gelijk aantal punten:18 t/m 29 september
Voornemen tot gunning:10 oktober
Alle inschrijvers ontvangen een brief met gunning, danwel afwijzing:Vanaf 11 oktober
Mogelijkheid tot instellen kort geding binnen 21 kalenderdagen:Tot en met 31 oktober
Definitieve gunning:1 november
Verificatiebespreking en aanbieding geliberaliseerde pachtovereenkomst:Vanaf 2 november
Ingangsdatum pachtovereenkomst:1 januari 2024

 

Inschrijvingspakket:

Het inschrijvingspakket, inclusief een overzichtskaart, is door de gemeente Ede beschikbaar gesteld op: www.ede.nl/uitgifteonroerendezaken

Interesse?

Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Contact

Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich wenden tot Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners BV.

T +31 (0)85 – 48 52 600
E info@noordanuspartners.nl