Perceel cultuurgrond gelegen nabij de Voordorpsedijk te Groenekan

Categories:

Details

Locatie: Groenekan, Voordorpsedijk
Oppervlakte: 00.92.80 ha
Vraagprijs:
Status: Verkocht bij inschrijving

– Inschrijving gesloten! – 

Mooi gelegen perceel cultuurgrond (grasland) gelegen nabij de Voordorpsedijk te Groenekan.

Kadastraal bekend

Gemeente Maartensdijk, sectie N, nummer 1772 – 00.92.80 hectare.

Object omschrijving

Het betreft een perceel grasland gelegen in de directe nabijheid van het dorp De Bilt en de stadsrand van Utrecht. Het perceel is goed ontsloten vanaf de Voordorpsedijk, uitermate geschikt voor agrarische doeleinden of het houden van paarden. Voor de gebruiksmogelijkheden kunt u het bestemmingsplan raadplegen: ‘Buitengebied Maartensdijk 2012’.

De verkoop vindt plaats per openbare inschrijving onder notarieel toezicht. De inschrijving loopt tot woensdag 12 januari a.s. 12.00 uur.

Zakelijke rechten

Het perceel is belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht en met een Opstalrecht Nutsvoorzieningen ten behoeve van Stedin Netten B.V.

Herinrichtingsrente

Het perceel is belast met een herinrichtingsrente van € 76,68 per jaar met eindjaar 2039.

Planologische bestemming

Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied Maartensdijk 2012, dat op 12 april 2017 is vastgesteld door de gemeenteraad van gemeente De Bilt en onherroepelijk in werking is, en heeft daarin de volgende bestemmingen en aanduidingen:

Enkelbestemming: Agrarisch met Waarden – 2

Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 3

Gebiedsaanduiding: Wetgevingszone – Wijzigingsgebied 1

Bodemonderzoek

De bodemverontreinigingskaart van Bodemloket.nl geeft geen vermelding van bodemverontreiniging.

Grondsoort

Het betreft een leek- / woudeerdgrond met zavel (code: pRn59).

Inschrijvingspakket

Mocht u het volledige pakket met inschrijvingsvoorwaarden willen ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier op onze website. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk van een digitaal inschrijvingspakket voorzien.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor via telefoonnummer 085-4852600 of per e-mail op info@noordanuspartners.nl

Interesse

Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Contact

Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich wenden tot Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners BV.

T +31 (0)26 – 379 20 75
E info@noordanuspartners.nl