Percelen landbouwgrond gelegen nabij de Imbosweg te Loenen

Categories:

Details

Locatie: Loenen, Imbosweg
Oppervlakte: 0.78.60 m2
Vraagprijs:
Status: Verkocht bij inschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING! – Percelen landbouwgrond gelegen nabij de Imbosweg te Loenen!

Kadastraal bekend
Gemeente Beekbergen, sectie D, nummer 321 en 322.

Grootte
Gemeente Beekbergen, sectie D, nummer 321 – 0.11.10 hectare                               Gemeente Beekbergen, sectie D, nummer 322 – 0.67.50 hectare

Tezamen groot 0.78.60 hectare

Object omschrijving
Het betreft twee percelen bouwland gelegen nabij de Imbosweg te Loenen, thans in gebruik ten behoeve van de teelt van maïs.

Ligging
De percelen zijn nabij het bosgebied van het dorp Loenen gelegen, nabij de Imbosweg.

Zakelijke rechten
Ten behoeve van de percelen gemeente Beekbergen, sectie D, nummer 321 en 322 en ten laste van de percelen kadastraal bekend gemeente Beekbergen, sectie D, nummer 1766, 2335 en 2336 is een erfdienstbaarheid (recht van uit- en overweg) gevestigd om te komen en te gaan naar de openbare weg (Imbosweg).

Herinrichtingsrente
Niet van toepassing.

Planologische bestemming
De percelen zijn gelegen in het bestemmingsplan Stuwwalrand Parkzone Zuid, wat op 26 april 2001 is vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Apeldoorn, en hebben daarin de volgende (enkel)bestemming en aanduidingen:

Enkelbestemming: Agrarisch met landschappelijke waarden

Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Beekbergen en Loenen van de gemeente Apeldoorn in voorbereiding. De percelen hebben daarin de volgende (enkel)bestemming en aanduidingen:

Enkelbestemming: Agrarisch
Gebiedsaanduiding: Overige zone – open landschap
Milieuzone – boringsvrije zone
Overige zone – archeologische waarden

Bodemonderzoek
De bodemverontreinigingskaart van Bodemloket geeft geen vermelding van bodemverontreiniging.

Grondsoort
Enkeerdgrond (zEZ30g).

Ontsluiting
De percelen zijn ontsloten middels een recht van uit- en overweg (breedte van 3 meter) over de percelen kadastraal bekend gemeente Beekbergen, sectie D, nummer 2335 en 2336 naar de openbare weg, namelijk de Imbosweg.

Bijzonderheden
Niet van toepassing.

Inschrijvingspakket
Mocht u het volledige pakket met inschrijvingsvoorwaarden willen ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier op onze website. Wij zullen u dan een inschrijvingspakket toesturen.

Sluiting inschrijving: donderdag 31 oktober 2019 om 12:00 uur

De inschrijving geschiedt onder notarieel toezicht en onder voorbehoud van gunning.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor via telefoonnummer 085-4852600 of per e-mail op info@noordanuspartners.nl

Interesse

Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Contact

Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich wenden tot Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners BV.

T +31 (0)26 – 379 20 75
E info@noordanuspartners.nl