Prachtig gelegen perceel cultuurgrond en bos nabij de Kemperbergerweg te Arnhem

Categories:

Details

Locatie: Arnhem, Kemperbergerweg
Oppervlakte: 1.99.50 ha
Vraagprijs: € 175.000,- k.k.
Status: Verkocht

*Opslagruimte, een mooi gelegen paardenweide en een perceel bos!*

Het object is gelegen aan en nabij de Kemperbergerweg (763) te Arnhem, is kadastraal bekend als Arnhem, sectie I, nummer 1475 en is groot 1.99.50 hectare. Het perceel bestaat uit twee delen, namelijk landbouwgrond en bos. Het areaal landbouwgrond bedraagt circa 1.13.50 hectare. Hier is een houten schuilgelegenheid voor vee c.q. opslagruimte aanwezig. Het resterende deel bestaat uit bos en houtwallen en bedraagt circa 0.86.00 hectare. Het bosareaal bestaat voornamelijk uit naaldhout (grove den). Het perceel is uitermate geschikt als paardenweide en/ of als beleggingsobject. Ook is het gerangschikt onder de Natuurschoonwet 1928 middels een aanleunrangschikking. Hiermee kunnen fiscale voordelen behaald worden, waaronder vrijstelling van overdrachtsbelasting.

Natura 2000

De locatie is opgenomen in de Omgevingsverordening Gelderland. Hierin is de locatie onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelingszone. Het noordelijke deel van het perceel is tevens onderdeel van het Natura 2000 gebied ‘Veluwe’. Volgens de kaart van het Natuurbeheerplan 2019 van de provincie Gelderland ken het areaal het volgende natuurdoeltype: N16.03 Droog bos met productie.

Bestemmingsplan

Het perceel is grotendeels gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied Arnhem Noord (2007) van de gemeente Arnhem en heeft de bestemming ‘Agrarisch’. De zuidzijde van het perceel heeft de dubbelbestemming ‘Landschappelijke waarden’. De bestemmingsplanvoorschriten zijn op aanvraag beschikbaar.

Zakelijke rechten

Op het perceel is een erfdienstbaarheid van overpad gevestigd ten behoeve van het perceel kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie I, nummer 1263. Het onderhoud van dit pad is voor gezamenlijke rekening van zowel de eigenaar van het perceel gemeente Arnhem, sectie I, nummer 1475 als voor de eigenaar van het perceel gemeente Arnhem, sectie I, nummer 1263 (ieder voor de helft).

Eveneens is op het perceel een erfdienstbaarheid tot het hebben, houden en onderhouden van leidingen gevestigd ten behoeve van het perceel kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie I, nummer 1263. De kosten voor het onderhoud van de leidingen komen voor rekening van zowel de eigenaar van het perceel gemeente Arnhem, sectie I, nummer 1475 als voor de eigenaar van het perceel gemeente Arnhem, sectie I, nummer 1263 (naar rato van gebruik).

Belastingen en kosten

Het object wordt kosten koper verkocht, wat inhoudt dat de kosten voor de overdracht voor rekening van de koper zijn.

Aanvaarding en levering

In overleg.

Bezichtigingen

Uitsluitend op afspraak via Noordanus & Partners, Rentmeesters & Adviseurs B.V.

Inlichtingen

Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich wenden tot Noordanus & Partners, Rentmeesters & Adviseurs B.V.

Interesse

Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Contact

Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich wenden tot Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners BV.

T +31 (0)26 – 379 20 75
E info@noordanuspartners.nl