Prachtig gelegen perceel cultuurgrond en bos nabij de Kemperbergerweg te Arnhem

Prachtig gelegen perceel cultuurgrond en bos nabij de Kemperbergerweg te Arnhem

Agrarisch vastgoed

Details

  • Locatie: Arnhem, Kemperbergerweg
  • Oppervlakte: 1.99.50 ha
  • Vraagprijs: € 175.000,- k.k.
  • Status: Te koop
Download brochure

Omschrijving

Algemene informatie
Het perceel is gelegen aan en nabij de Kemperbergerweg (763) te
Arnhem, is kadastraal bekend als Arnhem, sectie I, nummer
1475 en is groot 1.99.50 hectare. Het perceel bestaat uit
twee delen, namelijk landbouwgrond en bos. Het areaal
landbouwgrond bedraagt circa 1.13.50 hectare. Hier is een houten
schuilgelegenheid voor vee aanwezig. Het resterende deel bestaat
uit bos en houtwallen en bedraagt circa 0.86.00 hectare. Het
bosareaal bestaat voornamelijk uit naaldhout (grove den).

Het perceel is uitermate geschikt als paardenweide en/
of als beleggingsobject. Ook is het gerangschikt onder de
Natuurschoonwet 1928 middels een aanleunrangschikking.
Hiermee kunnen fiscale voordelen behaald worden, waaronder
vrijstelling van overdrachtsbelasting.

Natura 2000
De locatie is opgenomen in de Omgevingsverordening Gelderland.
Hierin is de locatie onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk en de
Groene Ontwikkelingszone. Het noordelijke deel van het perceel is
tevens onderdeel van het Natura 2000 gebied ‘Veluwe’. Volgens de
kaart van het Natuurbeheerplan 2019 van de provincie Gelderland
ken het areaal het volgende natuurdoeltype: N16.03 Droog bos
met productie.

Bestemmingsplan
Het perceel is grotendeels gelegen in het bestemmingsplan
Buitengebied Arnhem Noord (2007) van de gemeente Arnhem en
heeft de bestemming ‘Agrarisch’. De zuidzijde van het perceel heeft
de dubbelbestemming ‘Landschappelijke waarden’.
Een kleiner deel van het perceel is gelegen in het bestemmingsplan
Kemperberg (2012) en heeft de bestemming ‘Wonen’.
Dit gedeelte heeft ook;

- de dubbelbestemming ‘Waarde-Landschap’,
- de bouwaanduiding- bijgebouwen,
- de specifieke bouwaanduiding-1

Het perceel maakt tevens onderdeel uit van het groter bouwvlak
van het lint aan de Kemperbergerweg.

Zakelijke rechten
Op het perceel is een erfdienstbaarheid van overpad gevestigd
ten behoeve van het perceel kadastraal bekend gemeente
Arnhem, sectie I, nummer 1263. Het onderhoud van dit pad is
voor gezamenlijke rekening van zowel de eigenaar van het perceel
gemeente Arnhem, sectie I, nummer 1475 als voor de eigenaar van
het perceel gemeente Arnhem, sectie I, nummer 1263 (ieder voor
de helft).

Eveneens is op het perceel een erfdienstbaarheid tot het hebben,
houden en onderhouden van leidingen gevestigd ten behoeve van
het perceel kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie I, nummer
1263. De kosten voor het onderhoud van de leidingen komen voor
rekening van zowel de eigenaar van het perceel gemeente Arnhem,
sectie I, nummer 1475 als voor de eigenaar van het perceel
gemeente Arnhem, sectie I, nummer 1263 (naar rato van gebruik).

Belastingen en kosten
Het object wordt kosten koper verkocht, wat inhoudt dat de
kosten voor de overdracht voor rekening van de koper zijn.

Aanvaarding en levering
In overleg.

Bezichtigingen
Uitsluitend op afspraak via Rentmeesterskantoor Noordanus en
Partners B.V.

Inlichtingen
Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt
u zich wenden tot Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners
B.V.

Contactpersonen: ing. P.D.N. Noordanus en ing. M.R. Wilschut
Telefoon: 085-485 26 00
E-mail: info@noordanuspartners.nl

Bekijk op kaart

Interesse?

Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Contact

Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich wenden tot Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners BV

Deel

Ons volledige aanbod

Meer informatie over dit object

Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Beste heer/ mevrouw,

Hartelijk dank voor het aanvragen van de brochure.
Binnen enkele seconden zult u een email ontvangen.

Hartelijke groet,

Team Noordanus & Partners
Rentmeesters & Adviseurs

2020-10-12T11:37:13+00:00