Unieke woon- / herontwikkelingslocatie in de laatste oorspronkelijke polder van Rotterdam!

Details

Locatie: Rotterdam, Oude Bovendijk 212
Oppervlakte: 03.05.94 ha (30.594 m2)
Status: Te koop per inschrijving

Oude Bovendijk 212 is een voormalige agrarische bedrijfslocatie in het buitengebied van Rotterdam (tot circa 1990 in gebruik als boerderij), vlakbij Rotterdam The Hague Airport en het weidevogel natuurreservaat Polder Schieveen. De locatie biedt vele mogelijkheden voor herontwikkeling dichtbij de stad; werkelijk uniek te noemen voor Rotterdamse begrippen!

De locatie bestaat uit o.a. een woonhuis met ruime tuin, een verhard erf met binnenplaats, drie schuren en een hooiberg. Weiden en groen zijn rondom de oude boerderij gelegen. De totale oppervlakte bedraagt 03.05.94 hectare (30.594 m²).

Kom langs op één van de bezichtigingsdagen en laat u verrassen door de vele mogelijkheden! Voor uitgebreide informatie raden wij u aan de brochure te downloaden. Ook zijn nadere stukken / documenten bij ons op te vragen.

Masterplan Oude Bovendijk 212

Door de eigenaar is er recentelijk een masterplan met een voorlopig architectonisch ontwerp opgesteld, passend binnen het bestemmingsplan. Dit plan ziet toe op de herontwikkeling van het bestaande erf, naar een activiteitengebouw met bijgebouw, een woonhuis (beheerderswoning), nieuwe hooiberg, kleedruimtes / douches, een parkeerterrein met nieuwe oprit en overig informeel / recreatief gebruik.

Nadere ontwerpstukken en ramingen van het masterplan zijn op aanvraag beschikbaar.

De locatie

Oude Bovendijk 212 ligt midden in het weidevogel natuurreservaat ‘Polder Schieveen’; de laatste, oorspronkelijke polder van de gemeente Rotterdam. Hier komen natuur en recreatie bij elkaar. Toch is ook de stad dichtbij, die straks eenvoudig te bereiken is via de nieuwe rijksweg A16. Ook stapt u zo op het vliegtuig naar een verdere bestemming, want Rotterdam The Hague Airport is binnen 10 autominuten te bereiken.

Kortom, een unieke plek met de kans om iets geweldigs te realiseren!

Het woonhuis en de berging

De woning inclusief aanpandige berging is omstreeks 1923 gebouwd en kent nog vele authentieke elementen. Het heeft grotendeels zijn oorspronkelijke indeling nog en het tentdak maakt het tot een beeldbepalend gebouw. De toegang tot de woning is via de royale keuken. Deze geeft toegang tot de hal, waar ook de vaste trapopgang, het toilet en toegang naar de kelder te vinden zijn. De hal biedt toegang tot een slaapkamer en de woon- en eetkamer, die met kenmerkende ensuite deuren van elkaar te scheiden zijn. In de woon- en eetkamer zijn een aantal handige vaste kasten aanwezig.  Op de 1e verdieping biedt de ruime overloop toegang aan nog eens 3 slaapkamers en een badkamer met ligbad. De berging is verbonden met het woonhuis door een overkapping. Hier is ruimte voor opslag en er zijn ook nog eens 2 toiletten gerealiseerd.

Kenmerken:

 • Woonoppervlakte: ca. 130 m2
 • Bruto inhoud woning: ca. 535 m3
 • Oppervlakte externe bergruimte: ca. 32 m2
 • Tuin met boomgaard: ca. 1.200 m2

Gebouwen, erf en buitenruimte

Op het overig bouwvlak (ca. 3.500 m2) staan enkele gebouwen, die allen dienst doen als opslagruimte:

 • Grote witte schuur (afmeting ca. 27,5 x 9,2 meter)
 • Rode schuur (afmeting ca. 15,7 x 5,4 meter)
 • Hooiberg (afmeting ca. 11 x 11 meter)
 • Berging (afmeting ca. 6 x 3 meter)
 • Overkapping (afmeting ca. 4,8 x 17,8 meter)

Rondom is veel groen / natuur aanwezig; u hoort de grutto’s en kieviten zingen en u vindt hier rust! Verder staat er nog een oude mestsilo op het erf, evenals een geraamte van een overkapping.

Grondsoort en waterhuishouding

Bodemtype
Volgends de Bodemkaart van Nederland betreft het een Broekeerdgrond met een moerige bovengrond of moerige tussenlaag op gerijpte zavel of klei (code: Wg).

Grondwatertrap
De grondwatertrap is IIIa. Dat wil zeggen dat de gemiddelde hoogste grondwaterstand <25 cm t.o.v. het maaiveld is en de gemiddelde laagste grondwaterstand 80-120 cm.

Milieutoestand

Bodemverontreiniging
Op basis van het masterplan heeft het college van B&W van de gemeente Rotterdam op 2 mei 2022 een beschikking inzake bodemverontreiniging gestuurd naar de verkoper, hetgeen als publiekrechtelijke beperking is ingeschreven in het Kadaster. Er moet binnen vier jaar na de beschikking gestart worden met de sanering o.b.v. het masterplan.

Asbest
Alle bijgebouwen zijn onderzocht en gesaneerd waar conform de aanwezige rapportage asbest aanwezig was (een vrijwaring is als bijlage beschikbaar). Het woonhuis is niet onderzocht.

Nadere documenten over de bodemverontreiniging (incl. een saneringsplan en een raming) en asbestsanering zijn op aanvraag beschikbaar.

Planologie

Oude Bovendijk 212 te Rotterdam is gelegen in het onherroepelijke bestemmingsplan (thans omgevingsplan genoemd) ‘Natuur- en recreatiegebied Schieveen’, dat is vastgesteld op 19 september 2018 door de gemeente Rotterdam.

Het kent hierin de volgende bestemmingen:

Enkelbestemmingen:

 • Wonen met bouwvlak
 • Gemengd – 2, met bouwvlak (ca. 3.500 m2) en maximum bebouwingspercentage van 85%
 • Tuin
 • Groen

Dubbelbestemmingen:

 • Waarde – Archeologie 1
 • Waarde – Archeologie 2
 • Waarde – Cultuurhistorie 2 (ziet toe op woonhuis)
 • Waterstaat – Waterkering

Bouwaanduiding:

 • Specifieke bouwaanduiding – 1

Gebiedsaanduiding:

 • Vrijwaringszone – Buisleidingenstraat

Functieaanduiding:

 • Parkeerterrein uitgesloten (ziet toe op het achterterrein)

Alle planologische voorschriften en de Omgevingsvisie zijn te raadplegen via het Omgevingsloket: https://ap.lc/wrZob

Verkoopprocedure

De verkoop vindt vrijwillig bij inschrijving plaats onder notarieel toezicht (Van Hengstum & Stolp Netwerk Notarissen, Melkpad 28, 1217 KD, te Hilversum) en onder voorbehoud van gunning (verkoper behoudt zich het recht voor om wel of niet te gunnen).

De oppervlakte van het geheel bedraagt 03.05.94 hectare en het object zal als één object verkocht worden, waarbij opsplitsing in verschillende complexen niet mogelijk is. Er worden diverse kijkdagen georganiseerd, welk data op de volgende pagina te zien zijn. Een afspraak kan gemaakt worden via ons kantoor.

Indien u wenst over te gaan tot het uitbrengen van een bod dient u het ingevulde inschrijvingsbiljet met alle benodigde bijlagen in een gesloten enveloppe (met daarop vermeld de naam of namen van degene die de enveloppe aanbiedt, als mede het object waar de bieding betrekking op heeft) vóór de inschrijvingstermijn  in te leveren op het kantoor van Van Hengstum & Stolp Netwerk Notarissen (Melkpad 28, 1217 KD, te Hilversum).

Het bekend maken van de biedingen vindt plaats bij voornoemd kantoor middels een besloten zitting, waarbij de bieders door de notaris schriftelijk worden geïnformeerd of zij het gegund hebben gekregen of niet-gegund hebben gekregen zodra de verkoper hierover een besluit genomen heeft. Als er door de verkoper  wordt gegund, komt er een onvoorwaardelijke koop tot stand.

Bij het biedingsformulier dient u de volgende bijlagen toe te voegen:

 • Kopie legitimatiebewijs / -bewijzen;
 • Kopie huwelijkse voorwaarden (indien van toepassing);
 • Schriftelijk(e notulen van het) bestuursbesluit tot aankoop van het verkoopobject (indien de bieder een vereniging of stichting is);
 • Bijlage met naam, voornamen, geboorteplaats en -datum, volledig adres, verdere contactgegevens en kwaliteit van
  de bestuurder(s) of perso(o)n(en) die krachtens statuten, reglement of wet bevoegd is (zijn) namens de rechtspersoon het bod uit te brengen (indien de bieder een rechtspersoon is);

Graag tevens een verklaring van financiële gegoedheid c.q. bankgarantie bijvoegen (afgegeven door een in Nederland erkende geldverstrekkende instelling). Bieders die dat niet hebben gedaan, kunnen door verkoper verzocht worden om binnen 48 uur na de zitting alsnog een dergelijke verklaring te overleggen.

Voor alle overige voorwaarden en bepalingen, welke van toepassing zijn op deze verkoop, wordt o.a. verwezen naar de voor deze inschrijving opgestelde notariële akte ‘Akte bijzondere inschrijvingsvoorwaarden’ en ‘Algemene voorwaarden’ alsmede overige relevante stukken. Deze stukken zijn op aanvraag beschikbaar.

Belangrijke data / planning

Kijkdagen, op afspraak

 • Vrijdag 7 juni 2024
 • Vrijdag 14 juni 2024
 • Woensdag 3 juli 2024
 • Woensdag 14 augustus 2024
 • Vrijdag 13 september 2024

Houd onze website in de gaten voor eventuele wijzigingen wat betreft de planning van de kijkdagen.

Deadline inschrijvingstermijn
Woensdag 25 september 2024 om 12:00 uur

Besloten bezitting bij notariskantoor Van Hengstum & Stolp te Hilversum
Woensdag 25 september 2024 om 12:30 uur

Uiterlijke datum besluit over gunning
Woensdag 9 oktober 2024 om 17:00 uur

Storten waarborgsom / stellen bankgarantie
Uiterlijk maandag 14 oktober 2024

Juridische en feitelijke overdracht bij notaris
Woensdag 27 november 2024

Meer informatie?

Voor meer informatie verzoeken wij u om de brochure te downloaden dan wel contact met ons op te nemen. Nadere verkoopdocumentatie is op aanvraag beschikbaar.

Geïnteresseerd? Wij nodigen u graag uit voor een bezichtiging!

Dit betreft een collegiale verkoop met Greenfield Development B.V. De gegevens met betrekking tot deze inschrijving zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er onverhoopt toch onjuistheden worden geconstateerd, dan kunnen aan deze documentatie geen rechten worden ontleend en erkennen Noordanus & Partners, Rentmeesters & Adviseurs B.V, Greenfield Development B.V. en Notariskantoor Van Hengstum & Stolp Netwerk Notarissen geen enkele aansprakelijkheid. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Interesse

Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Contact

Voor informatie en afspraken voor bezichtigingen kunt u zich wenden tot Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners BV.

T +31 (0)26 – 379 20 75
E info@noordanuspartners.nl