Agrarisch ondernemer Henk is 55 jaar en heeft een agrarisch bedrijf in het midden van Nederland. Uitbreidingsmogelijkheden zijn er bijna niet door de beperkte milieuvergunning en het verouderde bestemmingsplan. Een bedrijfsopvolger ontbreekt. Ondanks de recente opleving in de agrarische sector is het bedrijf van Henk over vijf jaar niet meer rendabel genoeg om in zijn levensonderhoud te voorzien. Boer Henk staat voor een lastig dilemma: doorgaan tot de pensioenleeftijd is bereikt of …