‘We maken een belangrijke ontwikkeling mee in het buitengebied van de gemeente De Bilt. Het was altijd een traditioneel landbouwgebied, maar door allerlei ontwikkelingen komt daar steeds meer verandering in’, aldus Pieter Noordanus. ‘Vooral natuurontwikkeling speelt een steeds grotere rol. Agrariërs, landeigenaren en particulieren verlenen daar nu op vrijwillige basis medewerking aan. Sinds kort blijkt echter dat de provincie voor de verwerving van gronden voor natuur zo nodig het instrument onteigening toe wil passen.’ Noordanus vindt dat zorgwekkend.