Dat particuliere eigenaren van aantrekkelijke gebieden in het buitengebied er veel aan doen om zelfstandig het rendement daarop zo groot mogelijk te maken, is een gegeven. Er is de laatste jaren veel creativiteit ten toon gespreid. Partijen lopen echter steeds vaker tegen de grens aan van wat planologisch haalbaar is. En de reguliere inkomsten zijn hetzelfde gebleven of zelfs gedaald. Daarnaast is het buitengebied van Nederland in een rap tempo aan het ‘verparken’. Door de grote toename van recreatief gebruik wordt het beheer van particulier natuurschoon zo langzamerhand onbetaalbaar. Het wordt tijd dat er andere geldstromen worden gerealiseerd …