Zoals ongetwijfeld bij u bekend zal zijn, is de Lbv+-regeling (Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties) voor piekbelasters per 3 juli beschikbaar gesteld voor veehouders van melkvee, pluimvee, varkens en vleeskalveren en overige veehouderijtakken. Later in het jaar zullen naar alle waarschijnlijkheid ook overige regelingen openen.

Op basis van de gecorrigeerde vervangingswaarde van uw stallen wordt een vergoeding beschikbaar gesteld van 120% *.

Uit navraag aan het adres van het ministerie van LNV blijkt dat de rijksoverheid de keuze van de inzetbaarheid van de vrijgekomen sloopmeters voor bouwkavels of nieuwe economische dragers bovenop voornoemde vergoeding over laat aan de gemeentes. Veel gemeenten hebben op dit moment nog geen beleid bepaald of deze sloopmeters inzetbaar kunnen zijn voor een Ruimte voor Ruimte of Rood voor Rood regeling.

We merken dat veel ondernemers hier graag duidelijkheid over wensen voordat zij besluiten om deel te nemen aan de Lbv (+) regeling. Ons advies is om naast het indienen van de inschrijving voor de regeling te onderzoeken wat het rendement van deelname aan een Ruimte voor Ruimte regeling kan zijn ten opzichte van deelname aan de Lbv (+) regeling voordat u definitief besluit om deel te nemen. Uiteraard kunnen wij u helpen met het maken van een taxatie en / of exploitatie berekening dan wel in overleg treden met uw gemeente aangaande de mogelijkheden.

(* Mocht u geen gebruik kunnen maken van de Lbv+ regeling, omdat u geen piekbelaster bent, kunt u mogelijk deelnemen aan de Lbv regeling. Deze regeling vergoedt 100% van de gecorrigeerde vervangingswaarde).

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/lbv-plus

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen of heeft u vragen? Neem dan contact op met ons kantoor.