Verdere verpaupering van het landelijk gebied ligt op de loer als de obstakels voor de functieverandering van agrarische bedrijven niet snel worden opgelost. Pieter Noordanus ziet een oplossing in een compensatieregeling voor 50-plus-agrariërs.