Steeds meer boeren moeten plaatsmaken voor natuur door aanleg van de EHS, Natura 2000 of de reconstructie. Om de landbouw daar te behouden, heeft Agroplan nieuwe boerderijen bedacht die als tegenhanger van landgoederen moet dienen. Door verbreding blijft het bedrijf rendabel.