Door het ministerie van LNV is op 28 februari 2023 een subsidieregeling gepubliceerd om het aantrekkelijk te maken om grasland te behouden en om ondernemers te steunen om extra kosten op te vangen. Dit alles in verband met de afbouw van derogatie in de context van mestwetgeving (toestemming van de EU om meer KG stikstof uit dierlijke mest op landbouwgrond uit te rijden dan de algemeen vastgestelde norm).

 

Looptijd

Het aanvragen van subsidie kan bij RVO van zaterdag 1 juni 2024 om 09:00 uur tot en met zondag 30 juni 2024 tot 17:00 uur.

Budget

Het totale budget betreft € 50.000.000,-, met een maximum van € 20.000,- per bedrijf.

Doelgroep

Landbouwbedrijven die in 2021 of in 2022 en een derogatievergunning hadden, onderverdeeld in:

  • Landbouwers die in 2023 en 2024 een derogatievergunning konden aanvragen. En dit in ieder geval in 2024 ook gedaan hebben.
  • Landbouwers die sinds 2023 geen derogatie meer kunnen krijgen. Dit omdat al hun percelen in Natura 2000- en/of grondwaterbeschermingsgebied (GWB-gebied) liggen.
  • Landbouwers die sinds 2024 geen derogatie meer kunnen krijgen. Dit omdat met de aanwijzing van de derogatievrije zones al hun percelen in Natura 2000-gebied, GWB-gebied en/of derogatievrije zones liggen.

Wenst u meer informatie over de regeling of ondersteuning bij de aanvraag hiervan? Neem dan contact op met ons kantoor!