De Provincie Utrecht stelt subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de instandhouding van het Natura 2000 gebied Oostelijke Vechtplassen. Het subsidieplafond bedraagt totaal € 840.000,- euro en projecten kunnen worden ingediend tot en met 24 maart 2019.

Het doel van de subsidie is om hydrologische, inrichtings- en natuurherstelmaatregelen te bevorderen die bijdragen aan het landelijke programma PAS (Programma Aanpak Stikstof). Door toenemende aanvoer van stikstof wordt het natuurgebied Oostelijke Vechtplassen namelijk bedreigd.

Wilt u meer weten over de subsidie en waar uw project allemaal aan moet voldoen? Neem dan contact met ons op.