Het is eigenlijk een tegenhanger van de rood voor rood-regeling. Een multifunctioneel bedrijf met behoud van de agrarische activiteiten, maar daarnaast nevenfuncties, zoals wonen, natuur, recreatie en zorg. Zo kan het concept ‘nieuwe boerderij’ van adviesbureau Agroplan, dat samenwerkt met accountantskantoor Accon-AVM en rentmeesterskantoor Noordanus & Van Driesten, het best omschreven worden.