Op een mooie locatie in het buitengebied van Lienden bevindt zich een karakteristiek paardenhouderijbedrijf c.q. een ontwikkellocatie voor een nieuw te vestigen agrarisch (bedrijfs)erf of woonlocatie, die wij u, bij inschrijving, te koop aanbieden. De gemeente Buren heeft zich op het voorlopige standpunt gesteld planologische medewerking te verlenen aan de herziening van de bestemming en het toevoegen van één vrijstaande nieuwe woning met toepassing van het VAB-beleid.

Dit bedrijf, met een vrijstaande, ruime, authentieke woning uit de jaren ’30, beschikt over een rijhal met Agterberg bodem, een stallencomplex en voldoende cultuurgrond voor weidegang. De oppervlakte van het geheel bedraagt 08.05.15 hectare  Er is ook de mogelijkheid om op verschillende kavels in te schrijven.

Meer info? Klik hier.